SERVERIŲ TAISYKLĖS
RULES IN ENGLISH

BENDROS TAISYKLĖS

  Serveriuose draudžiama:
 1. Naudoti žaidimą palengvinančias programas, kodus ir kita, kas palengvina žaidimą.
  1. Amžinas “BAN”.
 2. Trukdyti kitiems žaidėjams: muzikos leidimas; neaiškus kalbėjimas, kai mikrofonas leidžia pašalinius garsus; trukdymas vaikščioti ir kt.
  1. Muzika, netikslingai veikiantis mikrofonas - MUTE
  2. Trukdymas praeiti ir kt. - “BAN” nuo 5 iki 120 minučių.
  3. Trukdymas žaidėjams susirašinėti (nesąmoningų žinučių rašinėjimas (SPAM)) - “BAN” nuo 30 iki 120 minučių.
 3. Įžeidinėti kitus žaidėjus.
  1.  “BAN” nuo 30 iki 180 minučių.
 4. Reklamuoti svetaines, žaidimus, prekes bei kitokią veiklą.
  1. “BAN” nuo 5 iki 60 minučių.
  2. Ypatingais atvejais administracijai paliekama teisė "BANINTI" žaidėją amžinam. Tačiau apie tokį "BAN" turi būti pranešta forume.
 5. Nesižudyti būnant priešingose komandose.
  1. “BAN” nuo 15min iki 1440 minučių (24 valandų).
 6. Lipti ant žemėlapio dalių be tekstūros arba ant dalių, kurių negali patekti priešingos komandos nariai.
  1. “SLAY” arba “BAN” nuo 5 iki 30 minučių.
 7. Mirus pasakinėti kur yra kiti priešingos komandos žaidėjai.
  1. “BAN” nuo 5 iki 60 minučių.
 8. Apgaudinėti žaidėjus. Sukčiauti.
  1. Amžinas “BAN”, (apie "BAN" turi būti pranešta forume) bei privilegijų netekimas (jei turite).
 

PAPILDOMOS SERVERIŲ TAISYKLĖS

 

“Surf” serverio taisyklės

 1. Draudžiama peršokinėti CT/T atsiradimo vietas per jas skiriančią sieną.
  1. “BAN” nuo 10 iki 60 minučių.

“Swarm” serverio taisyklės

 1. Draudžiama laukti priešingos komandos bazėje.
  1. “SLAY” arba “BAN” nuo 5 iki 60 minučių.
 2. Draudžiama prisijunginėti per naujo, norint patekti į priešingą komandą.
  1. “BAN” nuo 30 iki 240 minučių (4 valandų).
 

“Public” serverių taisyklės

 1. COIN-FLIP žaidžiamas tik iš TAŠKŲ. Banas už SKINO nepersiuntimą - FREE BAN'AS
  1. ADMINISTRATORIAUS Privilegijų netekimas
 2. Draudžiama žudyti įkaitus.
  1. “BAN” nuo 5 iki 15 minučių.
 1. KNIFE žemėlapių taisyklės
  1. Nesižudymas, bėgiojimas per žemėlapį nuo priešininko, lipimas ant dėžių ir pnš. kas tempia laiką.
   1. “SLAY”
  2. Draudžiama pulti 1 priešininką, 2 ir daugiau asmenų. Žaisti reikia 1 prieš 1.
   1. “SLAY”, jei kartojasi “BAN” nuo 5 iki 15 minučių

“Jailbreak” serverio taisyklės

 1. Draudžiama žudyti kalinius neturint tam priežasties.
  1. “ADD_FREEKILLER”.
 2. Draudžiama dalinti ginklus kaliniams.
  1. “BAN” nuo 5 iki 30 minučių.
 3. Komandos duotos raštu žaidime negalioja!
  1. Už nužudymą, kai komanda duota raštu - “ADD_FREEKILLER”
 4. Draudžiama gydytis per “paskutinį prašymą” (/lr)
  1. “SLAY” arba “BAN” nuo 5 iki 15 minučių.
 5. Draudžiama žudyti per uždarytas kameras!
  1. “SLAY” arba “ADD_FREEKILLER”
 

ADMINISTRATORIŲ TAISYKLĖS

 
 1. Administracijai galioja visos aukščiau išvardintos taisyklės.
 2. Administracija privalo atlikti savo pareigas, bausti žaidėjus už taisyklių pažeidimus, padėti žaidėjams iškilus problemoms.
 3. Draudžiamas “SLAP”, “SLAY”, “BAN”, “KICK”, “TEAM CHANGE” be priežasties.
  1. "SLAP" komandą administracijai naudoti draudžiama. (kai kuriuose serveriuose ji visai išimta, kai kuriuose - ne, tačiau bet kokiu atveju, ją naudoti yra draudžiama)
 4. Dedant žaidėjui “BAN” priežastis turi būti nurodyta aiškiai, kad būtų galima suprasti už ką žaidėjas gavo “BAN”.
 5. Baudžiant žaidėją už pirmąją bendrąją taisyklę būtina “BAN” dėti su “amx_ssban” arba prieš naudojant “amx_ban” panaudoti komandą “amx_ss”, kitu atveju, žaidėjui pasiskundus dėl "BAN" ir esant nepadarytoms nuotraukos gali būti panaikintos privilegijos.
 6. Draudžiama bausti administraciją už administracijos taisyklių pažeidimus, už šiuos pažeidimus baudžia spec. sudaryta komanda.
  1. Išimtiniais atvejais, po "BAN" privalu forume įkelti skundą, bei pateikti įrodymus apie administratoriaus nusižengimą per 30min. (Galioja pirktiems privilegijų vartotojams)
 7. Draudžiama keisti žemėlapį, jei iki jo pabaigos liko daugiau nei 10 minučių!
  1. Išskirtinais atvejais, pasinaudojus "amx_vote" komanda kurios metu atsiklausiama žaidėjų ar jie nori keisti žemėlapį ir sutikus 50% + 1 administratorius turi teisę pakeisti žemėlapį.
  2. Jei serveryje liko mažiau nei 10min administratorius vis tiek privalo atsiklausti žaidėjų, tačiau šiuo momentu ar keisti žemėlapį po nesėkmingo balsavimo (jei žaidėjai nenori keisti, o administratorius nori), sprendžia pats administratorius.
 8. Apie klaidingai uždėtą draudimą (BAN) privalu pranešti forume, kad draudimas būtų panaikintas.
 9. Draudžiama trukdyti žaidėjams serveryje naudojantis komanda "amx_vote" ir uždavinėjant klausimus, kurie neturi nieko bendro su žaidimu arba yra tiesiog administratoriaus laiko prastūmimas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Už taisyklių nesilaikymą gresia privilegijų netekimas, nesvarbu ar jos buvo pirktos ar suteiktos išimties tvarka.
 • Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
 • Už administratorių taisyklių pažeidimus privilegijos nuimamos iš karto, be įspėjimų.
 • Administracija pasilieka teisę keisti taisykles be jokio viešo pranešimo.
Paskutinį kartą taisyklės atnaujintos - 2019-03-11  

GENERAL RULES

  It's forbidden to:
 1. Use 3rd party programs, codes and anything that is not implemented in game and makes the game easier, or gives unfair advantage over other players.
  1. Permanent “BAN”.
 2. Intefere with other players: playing music through microphone, vague talk with background noise, blocking path and etc..
  1. Music, disorderly mic - MUTE
  2. Path blocking and etc. - “BAN” 5 to 120 minutes.
  3. Chat spaming - “BAN” 30 to 120 minutes.
 3. Insult other players.
  1.  “BAN” 30 to 180 minutes.
 4. Advertise other websites, games, products or any other activity.
  1. “BAN” 5 to 60 minutes.
  2. Administration has a right to permanently ban players in special cases. In that case ban MUST be reported to forum immediately.
 5. Have a "Peacy Treaty" with different team members.
  1. “BAN” 15 to 1440 minutes (24 hours).
 6. Climb on map parts without textures or parts where enemy team players cannot get to.
  1. “SLAY” or “BAN” 5 to 30 minutes.
 7. Tell players whereabouts while being dead.
  1. “BAN” 5 to 60 minutes.
 8. Scam people.
  1. Permanent "BAN" and privileges loss. "BAN" must be reported to forum immediately.
 

ADDITIONAL SERVER RULES

 

“Surf” server rules

 1. It is forbidden to jump from CT to T spawn point(and vice versa) through the wall spawns are separated.
  1. “BAN” 10 to 60 minutes.

“Swarm” server rules

 1. It's forbidden to "spawn camp".
  1. “SLAY” or “BAN” 5 to 60 minutes.
 2. It's forbidden to reconnect to join the other team.
  1. “BAN” 30 to 240 minutes.
 

“Public” servers rules

 1. COIN-FLIP is played only from POINTS. Ban for not sending the skin - FREE BAN.
  1. ADMINISTRATOR Privileges loss.
 2. It's forbidden to kill hostages.
  1. “BAN” 5 to 15 minutes.
 1. KNIFE map rules
  1. Not killing, running from the enemy, climbing on the boxes and everything that wastes time is forbidden.
   1. “SLAY”
  2. Fights must be 1v1. It's forbidden to attack one person in a group.
   1. “SLAY”, if that happens again “BAN” 5 to 15 minutes.

“Jailbreak” server rules

 1. It's forbidden to kill prisoners without reason (Free killing)
  1. “ADD_FREEKILLER”.
 2. It's forbidden to give weapons to prisoners.
  1. “BAN” nuo 5 iki 30 minučių.
 3. Orders must be given via microphone, orders in chat DOESN'T APPLY.
  1. Killing because prisoner didn't listened to chat orders - “ADD_FREEKILLER”
 4. It's forbidden to heal while in "last request" fight. (/lr)
  1. “SLAY” or “BAN” 5 to 15 minutes.
 5. It's forbidden to kill prisoners in cells while cells are closed. (Unless prisoner is bugging it)
  1. “SLAY” or “ADD_FREEKILLER”
 

ADMINISTRATORS RULES

 
 1. Adminstration must follow all above listed rules.
 2. Adminstration must fulfill their duties, punish players for breaking the rules, help players in trouble.
 3. “SLAP”, “SLAY”, “BAN”, “KICK”, “TEAM CHANGE” without reason is forbidden.
  1. "SLAP" is forbidden to use without exception.
 4. Reason for "BAN" must be clear, so others can clearly understand for what players has been banned.
 5. Banning players for the 1st rule(cheating), ban must done with amx_ssban command, or before using amx_ban, adminstrator must use amx_ss. If ban is appealed and there is no SS done, privileges could be lost.
 6. It's forbidden to punish other adminstrator for breaking ADMINSTRATOR RULES.
  1. IIn special case after "BAN" adminstrator MUST report to forum about other adminstrator offense.
 7. It's forbidden to change map if timeleft is more than 10 minutes!
  1. In some cases adminstator can use amx_vote command to ask players if they want to change map. If 50% + 1 players agrees, adminstrator can amx_votemap.
  2. If timeleft is less than 10 minutes adminstrator still must ask players if they want to change the map.
 8. About wrongly banned person adminstrator must immediately report to forum to ask for ban removal.
 9. It's forbidden to use amx_vote command to ask questions that is not related to game or is just for fun.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • For not following the rules privileges is at risk to be lost.
 • Not knowing the rules doesn't grant immunity from them.
 • For breaking adminstrators rules privileges will be removed immediately without warnings.
 • Adminstration has a right to change rules without any public message.
Rules last time was updated - 2019-03-11  
RECOVERY
REZ Public parduotuvė: ČIA
ECS Public parduotuvė: ČIA


Dedikuoti.lt serveriai